Νατάσσα Παπαδοπούλου, The Anastasia Method

Νατάσσα Παπαδοπούλου, The Anastasia...

Νατάσσα Παπαδοπούλου, The Anastasia Method

MOMus-Πειραματικό Kέντρο Tεχνών (Αποθήκη Β1, λιμάνι)

18:30-19:30

Η Μέθοδος της Αναστασίας (The Anastasia Method) είναι μια all inclusive προσωπική ύστατη λύση διαφυγής που προτείνει στον θεατή όχι απλώς να παρακολουθήσει, αλλά να προεκτείνει τις δυνατότητες του, να επεκτείνει την έμπνευσή του και να απολαύσει τα ταλέντα του.

 

Φορέας Χρηµατοδότησης

ΕΣΠΑ 2014-2020

Φορέας ∆ιοργάνωσης

MOMus