Ζώης Λουμάκης

loumakis

Ομοιομορφισμός στα μαθηματικά είναι η συνεχής παραμόρφωση ενός χώρου από μια μορφή σε μία άλλη χωρίς ασυνέχεια ή τομές. Στην οπτικοακουστική σύνθεση που έχει δημιουργήσει ο Ζώης Λουμάκης, οι μεταλλάξεις των εικονικών χώρων είναι διαρκείς. Πρόκειται για ένα έργο που ερεθίζει τις αισθήσεις και επηρεάζει την αντίληψη των θεατών αμέσως μόλις μπουν στην αίθουσα και σταθούν μπροστά στην βιντεο-εγκατάσταση. Το έργο έχει δημιουργηθεί με λογισμικό, το οποίο αναπτύχθηκε από τον ίδιο τον καλλιτέχνη, ενώ η εικόνα και ο ήχος αλληλεπιδρούν σε πραγματικό χρόνο μεταξύ τους. Ο generative (γεννητικός ή παραγωγικός) και ο στοχαστικός αλγόριθμος λειτουργούν ταυτόχρονα υπό το πρίσμα της τυχαίας αναπαραγωγής και επαναπροσδιορίζουν τον εκάστοτε ψηφιακό χώρο που απεικονίζεται στο έργο. Παρόλο που οι αλγόριθμοι είναι κατασκευασμένοι να λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο, το συγκεκριμένο έργο παρουσιάζει μόνο την οπτική καταγραφή τους.

Οι συνεχείς μεταβάσεις από τον έναν χώρο στον άλλον, όπως παρουσιάζονται, επαναδιατυπώνουν νέες χωρικές πραγματικότητες, με σκοπό τη δημιουργία μιας αίσθησης αβεβαιότητας για όσα βλέπουμε. Αφηρημένες εικόνες, που έχουν ως απαρχή τα ίδια σημεία, κατασκευάζουν νέες τοπολογίες, οι οποίες ανατροφοδοτούνται. Τα σημεία αυτά –τα οποία είναι απολύτως τυχαία αλλά και απολύτως πραγματικά– είναι pixel (κουκκίδες) που κινούνται στον χώρο. Με τον τρόπο αυτόν, οι αναπαραστάσεις που απεικονίζονται κατασκευάζουν και την αντίστοιχη αφήγηση μέσα από συνεχείς μεταβάσεις: ένα εικονικό σύμπαν μετατρέπεται σε ένα δέντρο και το δέντρο μετατρέπεται σε κάτι άλλο και ούτω καθεξής. Ο Λουμάκης θέλει να ανακαλύψει την εμπειρία που συμβαίνει στο υποκείμενο-θεατή πριν το επίπεδο της νόησης και του συναισθήματος, στο επίπεδο του ενστίκτου και της πρωταρχικής αντίληψης, προτού ακόμη προλάβει να καταγραφεί στη συνείδηση ως ερέθισμα. Το ερώτημα που θέτει το έργο είναι στην ουσία το εξής: όσα ζούμε στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή είναι εικονική πραγματικότητα ή πραγματική εικονικότητα;

Παναγής Κουτσοκώστας

12|10|2019 - 16|02|2020
Τρ-Τε-Πα-Σα-Κυ 10:00-18:00, Πε 10:00-22:00 Δευτέρα κλειστά
4€ γενική είσοδος. Ισχύουν μειωμένα εισιτήρια και ατέλειες.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Φορέας Χρηµατοδότησης

ΕΣΠΑ 2014-2020

Φορέας ∆ιοργάνωσης

MOMus