Helene Black

Helene Black
Helene Black 2

Για να επανεξετάσουμε την αποικιοκρατία, θα πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα μας στο μέλλον, διερευνώντας παράλληλα τα γεγονότα του παρελθόντος, προκειμένου να αμφισβητήσουμε το παρόν, στο πλαίσιο της τρέχουσας συζήτησης που διεξάγεται διεθνώς για την εθνοτική ταυτότητα, την αποικιακή ιστορία, τις φυλετικές διακρίσεις και την καταστροφή του περιβάλλοντος. Το φιλμ What have we forgotten to remember (Τι ξεχάσαμε να θυμηθούμε) διερευνά τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκε ιστορικά η σύγχρονη ιδέα του περιβάλλοντος. Η ταινία εστιάζει στον αντίκτυπο της εξόρυξης χαλκού και πυρίτη στην Κύπρο, εξερευνώντας όχι μόνο την πολιτική σημασία και την περιβαλλοντική καταστροφή σε σχέση με την αξία της φύσης και την εμπορευματοποίησή της, αλλά και τον ρόλο και την επισφάλεια της εργασίας, ιδίως κατά τη διάρκεια του αποικιακού παρελθόντος της Κύπρου και της περιόδου που ακολούθησε την ανεξαρτησία της χώρας. Έχουμε ξεχάσει ότι έχουμε αναλάβει την επιστασία και την προστασία της φύσης για λογαριασμό των μελλοντικών γενεών. Έχουμε ξεχάσει επίσης ότι χωρίς τη φύση δεν υπάρχει ζωή. Το φιλμ εξετάζει επιπρόσθετα τη νέα μορφή οργάνωσης των κοινών ως απάντηση στον σφετερισμό τους από επιχειρηματικά συμφέροντα με τις ευλογίες της κυβέρνησης. Ως εκ τούτου, η αναθεώρηση της προσέγγισής μας για την οικολογία, τον ακτιβισμό, την οικο-αισθητική και την πολιτικοποίηση της τέχνης αποτελούν επίσης κεντρικά ενδιαφέροντα του φιλμ, απηχώντας την άποψη του Felix Guattari πως «χρειαζόμαστε νέες κοινωνικές και αισθητικές πρακτικές, νέες πρακτικές του εαυτού σε σχέση με τον άλλο...». (Felix Guattari, The Three Ecologies, μτφρ. Ian Pindar και Paul Sutton, Athlone, Λονδίνο, 2000, σ. 68.)

Helene Black

12|10|2019 - 16|02|2020
Τρ-Τε-Πε-Σα-Κυ 11:00–19:00, Πα 11:00–22:00 Δευτέρα κλειστά
2€ γενική είσοδος. Ισχύουν μειωμένα εισιτήρια και ατέλειες.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Φορέας Χρηµατοδότησης

ΕΣΠΑ 2014-2020

Φορέας ∆ιοργάνωσης

MOMus