Νύχτα Τέχνης

Νύχτα Τέχνης

Συμμετοχή στη ‘Νύχτα Τέχνης’ που διοργανώνει η Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των 54ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης 

 

17|10|2019 - 18|10|2019
  TBA

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ

Φορέας Χρηµατοδότησης

ΕΣΠΑ 2014-2020

Φορέας ∆ιοργάνωσης

MOMus