ΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΩΝ 8ΗΣ ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ.  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ...
ΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ.  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ...
ΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ.  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ...

ΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΩΝ 8ΗΣ ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
1 - 16 Φεβρουαρίου 2020
MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά

Τα έργα των τριών νέων καλλιτεχνών, βραβευθέντων στο πλαίσιο της 8ης Μπιενάλε Φοιτητών Σχολών Καλών τεχνών Ελλάδος το 2017, εντάσσονται στη φετινή 7η Μπιενάλε Θεσσαλονίκης και παρουσιάζονται ως μια στάση στην πράξη, συνεπή απέναντι σε όρους παραγωγής, συνεργασίας και αμοιβαίου συντονισμού. Οι τρεις νέες-οι καλλιτέχνες μάς παρουσιάζουν τα έργα τους σε μια διοργάνωση που de facto έχει θέσει την υποστήριξη των καλλιτεχνών ως κύριο ζητούμενο.

Καλλιτέχνες
Μάρκελλος Κολοφωτιάς (Β’ βραβείο)
Δήμητρα Μαρίνη (Β’ βραβείο)
Μαργαρίτα Τσουλουχά (Α’ βραβείο)

 

01|02|2020 - 16|02|2020

Φορέας Χρηµατοδότησης

ΕΣΠΑ 2014-2020

Φορέας ∆ιοργάνωσης

MOMus